Voorwaarden inschrijving Mercurs 2020

Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de onderstaande voorwaarden voor je overgaat tot inschrijving:

  1. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het officiële inschrijfformulier op www.mercurs.nl. Onvolledig of niet juist ingevulde inschrijfformulieren en inzendingen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. De MMA is niet aansprakelijk voor het niet of met vertraging ontvangen van inschrijfformulieren en/of digitale bijlagen.
  2. Per Mercur-categorie zijn criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan.
  3. Per bedrijf mogen per categorie een onbeperkt aantal kandidaten worden voorgedragen. Met uitzondering van de categorie Mercur Reportage van het Jaar, hiervoor mag per magazinemerk maximaal 1 reportage uit de periode oktober 2019 t/m september 2020 worden ingezonden.
  4. Het is ook mogelijk Mercur-winnaars van voorgaande jaren voor te dragen.
  5. Onder magazinemerk wordt een uitgave (in gedrukte en/of digitale vorm) verstaan, die op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico op de Nederlandse consumentenmarkt (geen B2B) wordt gebracht. De uitgave kent een redactionele onafhankelijkheid. De verspreiding van de uitgave is landelijk.
  6. Alle inzendingen worden door de organisatie vertrouwelijk behandeld.
  7. De inzendingen worden niet openbaar gemaakt.
  8. Het ingezonden materiaal blijft eigendom van de Magazine Media Associatie (MMA).
  9. De inzender verklaart dat het ter beschikking gestelde materiaal vrij is van rechten en geeft toestemming voor gebruik voor publicitaire doeleinden.