Voorwaarden inschrijving Mercurs 2022

Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de onderstaande voorwaarden voor je overgaat tot inschrijving:

  1. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het officiële inschrijfformulier op www.mercurs.nl. Onvolledig of niet juist ingevulde inschrijfformulieren en inzendingen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. De MMA is niet aansprakelijk voor het niet of met vertraging ontvangen van inschrijfformulieren en/of digitale bijlagen.
  2. Per Mercur-categorie zijn criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan.
  3. Per magazinemerk mag slechts voor één Mercur-categorie worden ingezonden.
  4. Onder magazinemerk wordt een betaalde uitgave (in gedrukte en/of digitale vorm) verstaan, die op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico op de Nederlandse consumentenmarkt (geen B2B) wordt gebracht. De uitgave kent een redactionele onafhankelijkheid.
  5. Alle inzendingen worden door de organisatie vertrouwelijk behandeld.
  6. De inzendingen worden niet openbaar gemaakt. Alleen genomineerde en winnende inzendingen zullen gebruikt worden voor casebeschrijvingen in het juryrapport en in de vakbladen. Hiervoor moet het ter beschikking gestelde beeldmateriaal rechtenvrij zijn en geeft de inzender toestemming voor gebruik voor publicitaire doeleinden.
  7. Het ingezonden materiaal blijft eigendom van de Magazine Media Associatie (MMA).