De samenstelling van de jury’s wordt hier op een later moment bekend gemaakt.