Juryreglement Mercurs 2020

De Magazine Media Associatie (MMA) reikt sinds 1998 kwaliteitsprijzen uit in de magazinebranche in Nederland: de Mercurs. In 2020 zal door jury’s in onderstaande categorieën een Mercur worden toegekend:

 • Mercur Magazinemerk van het Jaar
 • Mercur Innovatie van het Jaar
 • Mercur Artdirection van het Jaar
 • Mercur Hoofdredacteur van het Jaar
 • Mercur Reportage van het Jaar
 • Mercur BeLOFte van het Jaar
 • Mercur Cover van het Jaar
 • Mercur Partnership van het Jaar

2. Naar de prijzen kunnen meedingen

 • alle personen werkzaam voor Nederlandse magazine mediamerken (in gedrukte en/of digitale vorm);
 • alle Nederlandse redactioneel onafhankelijke magazine mediamerken – inclusief dagbladmagazinemerken – in gedrukte en/of digitale vorm.

3. Inschrijfprocedure 2020

Via algemene kennisgeving worden de uitgevers van magazine mediamerken op de hoogte gebracht van de opening van de inschrijving voor de Mercurs. Op de website www.mercurs.nl kunnen de inschrijfformulieren worden ingevuld. Uitgeverijen mogen meerdere kandidaten per Mercur-categorie voordragen met uitzondering van de categorie Reportage van het Jaar, daar mag per titel slechts één reportage worden ingeschreven. Bij inschrijving dienen de gepubliceerde criteria in acht te worden genomen. Het inzenden van de formulieren is de verantwoordelijkheid van de directies, behalve bij de categorie Belofte van het Jaar: daarvoor mag iedereen een persoon of zichzelf kandideren.

4. De jury’s

 • de jury’s bestaan uit 5 personen;
 • het bestuur van de MMA benoemt op voordracht van de organisatiecommissie de voorzitter en de leden van de jury’s;
 • de jury’s bestaan uit personen die worden gekenmerkt door deskundigheid op hun vakgebied;
 • de uitnodiging voor het jurylidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen;
 • de directeur van de MMA treedt op als secretaris van de beide jury’s.

5. De prijs

Per categorie wordt één Mercur, een bronzen beeldje van kunstenaar Marinus Klap, uitgereikt. Namens het Lucas Ooms Fonds ontvangt de winnaar van de Mercur Belofte van het Jaar een cheque ter waarde van 2.500 euro.