Juryreglement Mercurs 2022

De Magazine Media Associatie (MMA) reikt sinds 1998 kwaliteitsprijzen uit in de magazinebranche in Nederland: de Mercurs. In 2022 zal door jury in onderstaande categorieën een Mercur worden toegekend:

  • Mercur Magazinemerk van het Jaar
  • Mercur Artdirection van het Jaar
  • Mercur Reportage van het Jaar

2. Naar de prijzen kunnen meedingen

  • alle personen werkzaam voor Nederlandse magazine mediamerken (in gedrukte en/of digitale vorm);
  • alle Nederlandse redactioneel onafhankelijke magazine mediamerken – inclusief dagbladmagazinemerken – in gedrukte en/of digitale vorm.

3. Inschrijfprocedure 2022

Via algemene kennisgeving worden de uitgevers van magazine mediamerken op de hoogte gebracht van de opening van de inschrijving voor de Mercurs. Op de website www.mercurs.nl kunnen de inschrijfformulieren worden ingevuld. Per magazinemerk mag slechts voor één Mercur-categorie worden ingezonden. Bij inschrijving dienen de gepubliceerde criteria in acht te worden genomen. Het inzenden van de formulieren is de verantwoordelijkheid van de directies.

4. De jury

  • de jury bestaat uit 7 personen;
  • het bestuur van de MMA benoemt op voordracht van de organisatiecommissie de voorzitter en de leden van de jury
  • de jury bestaat uit personen die worden gekenmerkt door deskundigheid op hun vakgebied;
  • de uitnodiging voor het jurylidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen;
  • de directeur van de MMA treedt op als secretaris van de jury.

5. De prijs

Per categorie wordt één Mercur, een bronzen beeldje van kunstenaar Marinus Klap, uitgereikt.