Beste review voor puberouders-platform

Omgaan met pubers, ja dat is me wat. Maar dankzij Tis hier geen hotel hebben ouders het iets makkelijker gekregen afgelopen jaar. Dat is beslist al een prijs waard. En zeker als dat met zoveel humor en zelfspot gebeurt. Maar de jury wil dit vernieuwende project ook belonen, omdat het zo origineel is. En omdat kleine initiatieven de ruimte en aandacht verdienen. De twee founding mothers hebben alles op eigen kracht – zonder grote sponsors – bedacht, geregeld, georganiseerd. Tis Hier Geen Hotel is inmiddels een goed lopend allround contentplatform voor iedereen met een puber in huis. De oprichters zijn journalisten Saskia Smith en Martine de Vente, beiden moeders van pubers. Ze leiden sinds 2017 ouders langs de hoogte- en dieptepunten van het puberouderschap en delen met liefde hun kennis over leven en óverleven met pubers. Daarom schrijven ze elke dag op tishiergeenhotel.nl over de leuke, mooie en ingewikkelde kanten van pubers en laten zien hoe je hen én jezelf zonder al te veel kleerscheuren door die puberteit loodst. Inmiddels halen ze met tishiergeenhotel.nl gemiddeld 750.000 unieke bezoekers per maand. Ze hebben op Facebook 65.000 volgers, op Instagram ruim 20.000.

Ze zetten dit jaar niet één maar twee innovaties in de etalage bij de Mercurs: een leuke theatervoorstelling en een ontzettend nuttig handboek. Ze maakten samen met drie actrices op basis van de content op hun platform een voorstelling, die in september 2019 in première ging. Al eerder hadden ze die content ook gebruikt om een boek uit te brengen, maar zoiets gebeurt wel vaker. Deze theatervariant is echter een nieuwe dimensie die toegevoegd is aan het platform. Het laat zien hoe je online en offline mooi met elkaar kunt verbinden en hoe waardevol interactie met de doelgroep is. De zalen zaten vol en er zouden tachtig voorstellingen zijn. Tot de corona uitbrak. Maar in 2021 hopen de actrices van Tis hier geen hotel weer op de planken te staan. De jury duimt mee. “Jammer dat door corona de theatervoorstellingen onderbroken werden, maar toen heel Nederland thuiszat – en de pubers dus ook – was er de uiterst praktische huiswerkgids”, aldus de jury.

Het boek ‘Heb jij je huiswerk al af’ is namelijk het andere project van Smith en De Vente. Hierin spelen ze in op de groeiende behoefte bij ouders om enigszins grip te krijgen op de schoolprestaties van hun kinderen. Daarnaast gaan ze in op online leren, wat voor zowel pubers als ouders behoorlijk lastig kan zijn. Iets wat afgelopen jaar extra is gebleken tijdens het thuiswerken en thuisonderwijs…

Tis Hier Geen Hotel is overigens ook thuis begonnen. Gewoon als keukentafelproject, zeggen de twee oprichters. Met het huiswerkboek en de theatervoorstelling willen ze laten zien dat je door creatief te denken en doen en met weinig middelen gebruik kunt maken van de mogelijkheden van online en offline. En dat je heel wat kunt bereiken als je er de juiste mensen bij betrekt. Inmiddels hebben ze recent nog wat nieuws gelanceerd: ze geven via ZOOM lezingen op scholen om de ouderavonden op te vrolijken.