Categorieën en criteria Mercurs 2020

Mercur Magazinemerk van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen in aanmerking magazinemerken die het afgelopen jaar (oktober 2019 t/m september 2020) opvallend goed gepresteerd hebben op zowel redactioneel als commercieel gebied. Belangrijk criterium is dat het magazinemerk een excellente redactionele ontwikkeling heeft verbonden aan een – gerelateerd aan de marktomstandigheden – gezonde ontwikkeling op de lezers- en advertentiemarkt. Het gaat om magazinemerken met een onafhankelijke redactievoering. Inzending staat ook open voor online only magazinemerken.

Mercur Innovatie van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen in aanmerking initiatieven die zijn ontwikkeld om de ‘lezer-bladbinding’ te versterken en/of free publicity voor het merk te genereren, maar ook het op een creatieve wijze vinden van alternatieven voor brandactiviteiten en redactionele producties, waaronder extra eenmalige publicaties. Bij de beoordeling wordt gelet op het innovatieve karakter, het optimaal gebruik van de technologische mogelijkheden, de kwaliteit van de uitvoering en het rendement. In deze categorie zijn in dit bijzondere jaar ook innovaties die te maken hebben met de (beperkingen van de) coronamaatregelen van harte welkom als inschrijving. De inzending dient (indien mogelijk) cijfermatig te worden onderbouwd.

Mercur Artdirection van het Jaar

Voor de toekenning van deze Mercur dient de artdirection van een magazine (in geprinte en/of digitale vorm) in de periode oktober 2019 t/m september 2020 van onderscheidend hoog niveau geweest te zijn. Denk daarbij ook aan aspecten als authenticiteit en herkenbaarheid. Naast een continue verbetering van de vormgeving kan ook een restyling van het magazine naar deze prijs meedingen.

Mercur Hoofdredacteur van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen hoofdredacteuren/contentdirectors van magazines in aanmerking die in de periode oktober 2019 t/m september 2020 de redactievoering (redactioneel, organisatorisch, commercieel, publicitair) van hun magazinemerk op een onderscheidende, met name vernieuwende, wijze hebben ingevuld. De jury zal in haar keuze de persoonlijke, creatieve en zakelijke bijdrage van de hoofdredacteur en zijn/haar invloed op het met commercieel succes uitgevoerde uitgeefbeleid van het magazinemerk op al zijn publicatieplatformen meenemen en zal daarbij bijvoorbeeld ook de activiteiten op social media meewegen, evenals het stimuleren van het gebruik van video en audio.

Mercur Reportage van het Jaar

Voor deze categorie komen oorspronkelijke Nederlandse reportages in aanmerking die zijn verschenen in print- en/of digitale uitgaven van een magazinemerk in de periode oktober 2019 t/m september 2020. Het gaat hierbij om beeldreportages, videoreportages, audioreportages (podcasts) en tekstreportages vanuit een origineel creatief idee. Bij de beoordeling wordt gelet op zowel kwaliteit als impact. Er kan maximaal één reportage per magazinemerk worden ingezonden.

Mercur BeLOFte van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen in aanmerking jonge talenten die zich het afgelopen jaar (oktober 2019 t/m september 2020) hebben onderscheiden door de opvallend hoge kwaliteit van hun persoonlijke professionele vaardigheden en/of hun originele, creatieve en innovatieve ideeën. De Mercur-jury kiest op basis van een persoonlijke pitch de winnaar uit vijf door het Lucas-Ooms Fonds (LOF) en de Magazine Media Associatie (MMA) geselecteerde kandidaten. Om in aanmerking te komen voor een prijs in deze categorie hoeft de persoon geen werknemer te zijn van een uitgeverij. Iedere magazine media professional (ook freelancers) kan zichzelf of een ander als BeLOFte aanmelden. Aanmelding is niet voorbehouden aan werknemers van (of freelancers voor) een MMA-lid en staat open voor álle relevante disciplines binnen het vak.

Mercur Cover van het Jaar

Voor deze categorie komen in aanmerking covers van printuitgaven van magazines die zijn verschenen in de periode oktober 2019 t/m september 2020. Aspecten waarop de inzendingen beoordeeld worden zijn: origineel, creatief, esthetisch, aantrekkelijk, onderscheidend en passend bij het magazinemerk. Bij titels die (ook) via losse verkoop worden gedistribueerd is ‘stopping power’ een meewegende factor.

Mercur Partnership van het Jaar

Voor deze categorie komen in aanmerking succesvolle commerciële samenwerkingsvormen van een magazinemerk of -uitgeverij die in het afgelopen jaar (oktober 2019 t/m september 2020) tot stand zijn gekomen en tot concrete resultaten hebben geleid. Het kan gaan om samenwerking met een mediabureau en/of adverteerder of tussen uitgeverijen of magazinemerken. Het kan bijvoorbeeld door de redactie ontwikkelde branded content betreffen op één of meer platformen van het magazinemerk, waaronder social media (influencer marketing). Maar ook specials of het ontwikkelen van een uitgave voor een ander merk. Bij de beoordeling wordt gelet op de oorspronkelijkheid, het innovatieve karakter, de kwaliteit, omvang en impact van de samenwerking. De inzending dient  cijfermatig onderbouwd te worden.