Voorwaarden inschrijving Mercurs 2017

Alvorens je tot inschrijving voor de Mercurs 2017 overgaat, dien je op de hoogte te zijn van onderstaande voorwaarden:

 1. per Mercur-categorie zijn criteria en voorwaarden opgesteld waaraan moet worden voldaan;
 2. per uitgeverij mogen per categorie een onbeperkt aantal kandidaten worden voorgedragen; voor de categorie Mercur Reportage van het Jaar mag per titel maximaal 1 reportage uit de periode oktober 2016 t/m september 2017 worden voorgedragen;
 3. het is ook mogelijk Mercur-winnaars van voorgaande jaren voor te dragen;
 4. het is mogelijk een magazine voor te dragen voor meerdere categorieën, maar het is niet mogelijk een magazine voor te dragen voor zowel de categorie Mercur Mediamerk van het Jaar als voor de categorie Mercur Lancering van het Jaar;
 5. onder magazine wordt verstaan een regelmatig, in edities verschijnende publicatie (in gedrukte en/of digitale vorm), die op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico op de markt wordt gebracht. De uitgave kent een redactionele onafhankelijkheid. De verspreiding van de uitgave is landelijk;
 6. onvolledig of niet juist ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen;
 7. alle inzendingen worden door de organisatie vertrouwelijk behandeld;
 8. de inzendingen worden niet openbaar gemaakt;
 9. het ingezonden materiaal blijft eigendom van de Magazine Media Associatie (MMA) en wordt derhalve niet geretourneerd;
 10. de inzender stemt ermee in dat de gegevens van de inzending kunnen worden gebruikt voor het (gedrukte) juryrapport;
 11. de MMA is niet aansprakelijk voor schade bij inzendingen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met gevolg van niet ontvangen of vertraging bij de inzending van de inschrijfformulieren en eventuele bijlagen;
 12. kosten van verzending van de magazines en overig materiaal zijn voor rekening van de afzender;
 13. inzendingen die na de sluitingsdatum (4 oktober 2017) binnenkomen worden niet in behandeling genomen.