Juryreglement Mercurs 2018

De Magazine Media Associatie (MMA) reikt vanaf 1998 kwaliteitsprijzen uit in de publieksmagazinebranche in Nederland: de Mercurs. In 2018 zal door de jury in onderstaande categorieën een Mercur worden toegekend:

 • Magazinemerk van het Jaar
 • Introductie van het Jaar
 • Artdirection van het Jaar
 • Hoofdredacteur van het Jaar
 • Reportage van het Jaar
 • Cover van het Jaar
 • Partnership van het Jaar
 • Belofte van het Jaar
 • Mercur d’Or / LOF-Prijs voor Magazines (voor deze categorie kunnen geen kandidaten worden voorgedragen)

2. Naar de prijzen kunnen meedingen:

 • alle personen werkzaam voor Nederlandse magazinemerken (in gedrukte en/of digitale vorm);
 • alle Nederlandse redactioneel onafhankelijke magazinemerken – inclusief dagbladmagazinemerken – in gedrukte en/of digitale vorm

3. Inschrijfprocedure 2018

Via algemene kennisgeving worden de uitgevers van magazinemerken op de hoogte gebracht van de opening van de inschrijving voor de Mercurs. Op de website www.mercurs.nl kunnen de inschrijfformulieren worden ingevuld. Uitgeverijen mogen meerdere kandidaten per Mercur-categorie voordragen met uitzondering van de categorie Reportage van het Jaar, daar mag per titel slechts één reportage worden ingeschreven. Bij inschrijving dienen de gepubliceerde criteria in acht te worden genomen. Het inzenden van de formulieren is de verantwoordelijkheid van de directies, behalve bij de categorie Belofte van het Jaar: daarvoor mag iedereen iemand anders kandideren.

4. De jury

 • de jury bestaat uit 8 personen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter;
 • het bestuur van de MMA benoemt op voordracht van de organisatiecommissie de voorzitter en de leden van de jury;
 • de jury bestaat uit personen die worden gekenmerkt door hun deskundigheid op het gebied van magazinemedia;
 • de uitnodiging voor het jurylidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen;
 • de directeur van de MMA treedt op als secretaris van de jury.

5. De prijs

Alle winnaars ontvangen de Mercur: een bronzen beeldje van kunstenaar Marinus Klap. De winnaar van de Mercur d’Or ontvangt tevens een cheque ter waarde van 5.000 euro en de winnaar van de Mercur Belofte van het Jaar een cheque ter waarde van 2.500 euro in overleg te besteden aan een educatief doel ter verdere ontwikkeling van het eigen talent.