Categorieën en criteria Mercurs 2020

Mercur Magazinemerk van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen in aanmerking magazinemerken die het afgelopen jaar (oktober 2018 t/m september 2019) opvallend goed gepresteerd hebben op zowel redactioneel als commercieel gebied. Belangrijk criterium is dat het magazinemerk een excellente redactionele ontwikkeling heeft verbonden aan een – gerelateerd aan de marktomstandigheden – gezonde ontwikkeling op de lezers- en advertentiemarkt. Het gaat om magazinemerken met een onafhankelijke redactievoering. Inzending staat óók open voor online only magazinemerken. Bij de beoordeling wordt gelet op kwaliteit en innovatief vermogen. De inzending dient ook cijfermatig onderbouwd te worden.

Direct inschrijven

Mercur Event van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen in aanmerking door magazinemerken in het afgelopen jaar (oktober 2018 t/m september 2019) excellent georganiseerde evenementen die de band met de doelgroep hebben versterkt, de brand awareness hebben versterkt en commercieel (kaartverkoop, commercial sales/sponsoring, abonneewerving, et cetera) goed gerendeerd hebben. Het gaat om zowel grootschalige als kleinschalige events, zowel eendaags als meerdaags, zowel in- als outdoor, zowel eenmalig als jaarlijks terugkerend en zowel offline als online (bijvoorbeeld live webinars en webcasts). Bij de beoordeling wordt tevens gelet op innovatie en creativiteit.

Direct inschrijven

Mercur Marketinginnovatie van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen in aanmerking B2C-marketingactiviteiten die in het afgelopen jaar (oktober 2018 t/m september 2019) hebben geleid tot het vergroten van het bereik van een magazinemerk en/of het succesvol exploiteren van dit bereik. Denk hierbij aan de inzet van social media, de inzet en analyse van data, nieuwe verdienmodellen, enzovoorts. Bij de beoordeling wordt gelet op het innovatieve karakter, het optimaal gebruik van de technologische mogelijkheden, de kwaliteit van de uitvoering en het rendement.

Direct inschrijven

Mercur Artdirection van het Jaar

Voor de toekenning van deze Mercur dient de artdirection van een magazine (in geprinte en/of digitale vorm) in de periode oktober 2018 t/m september 2019 van onderscheidend hoog niveau geweest te zijn. Naast een continue verbetering van de vormgeving kan ook een volledige restyling van het magazine naar deze prijs meedingen.

Direct inschrijven

Mercur Hoofdredacteur van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen hoofdredacteuren/contentdirectors van magazinemerken in aanmerking die in de periode oktober 2018 t/m september 2019 de redactievoering (redactioneel, organisatorisch, commercieel, publicitair) van hun magazinemerk op een onderscheidende, met name vernieuwende, wijze hebben ingevuld. De jury zal in haar keuze de persoonlijke, creatieve en zakelijke bijdrage van de hoofdredacteur en zijn/haar invloed op het met commercieel succes uitgevoerde uitgeefbeleid van het magazinemerk op al zijn publicatieplatformen meenemen en zal daarbij bijvoorbeeld ook de activiteiten op social media meewegen, evenals het stimuleren van het gebruik van video en audio.

Direct inschrijven

Mercur Reportage van het Jaar

Voor deze categorie komen oorspronkelijke Nederlandse reportages in aanmerking die zijn verschenen in print- en/of digitale uitgaven van een magazinemerk in de periode oktober 2018 t/m september 2019. Het gaat hierbij om beeldreportages, videoreportages, audioreportages (podcasts) en tekstreportages vanuit een origineel creatief idee. Bij de beoordeling wordt gelet op zowel kwaliteit als impact. Er kan maximaal één reportage per magazinemerk worden ingezonden.

Direct inschrijven

Mercur Belofte van het Jaar

Voor een Mercur in deze categorie komen in aanmerking talenten die zich het afgelopen jaar (oktober 2018 t/m september 2019) hebben onderscheiden door de opvallend hoge kwaliteit van hun persoonlijke professionele vaardigheden en/of hun originele, creatieve en innovatieve ideeën. Om in aanmerking te komen voor een prijs in deze categorie hoeft de persoon geen werknemer te zijn van een uitgeverij. Iedere magazine media professional (ook freelancer) kan zichzelf of een ander als Belofte aanmelden. Aanmelding is niet voorbehouden aan werknemers van (of freelancers voor) een MMA-lid en staat open voor álle relevante disciplines binnen het vak.

Direct inschrijven

Mercur Cover van het Jaar

Voor deze categorie komen in aanmerking covers van printuitgaven van magazinemerken die zijn verschenen in de periode oktober 2018 t/m september 2019. Aspecten waarop de inzendingen beoordeeld worden zijn: origineel, creatief, esthetisch, aantrekkelijk, onderscheidend en passend bij het magazinemerk.

Direct inschrijven

Mercur Partnership van het Jaar

Voor deze categorie komen in aanmerking succesvolle commerciële samenwerkingsvormen van een magazinemerk of -uitgeverij die in het afgelopen jaar (oktober 2018 t/m september 2019) tot stand zijn gekomen en tot concrete resultaten hebben geleid. Het kan gaan om samenwerking met een mediabureau en/of adverteerder of tussen uitgeverijen of magazinemerken. Het kan bijvoorbeeld door de redactie ontwikkelde branded content betreffen op één of meer platformen van het magazinemerk, waaronder social media (influencer marketing). Maar ook specials, of het ontwikkelen van een uitgave voor een ander merk. Bij de beoordeling wordt gelet op de oorspronkelijkheid, het innovatieve karakter, de kwaliteit, omvang en impact van de samenwerking.

Direct inschrijven

Mercur Tijdschriftenretailer van het Jaar

Voor deze categorie komen in aanmerking Nederlandse tijdschriftenretailers (retailformules en onafhankelijke winkels). Alle inzendingen, die naar de mening van B.V. Aldipress voldoen aan de vastgestelde criteria, worden voorgelegd aan de door Aldipress hiervoor aangestelde jury.

Meer informatie & inschrijven

Voor onderstaande categorie kunnen geen kandidaten worden voorgedragen.

Mercur d’Or / LOF-prijs voor Magazines

Met de oeuvreprijs Mercur d’Or / LOF-prijs voor Magazines wordt een magazinemerk of een persoon geëerd vanwege langdurige en opvallende prestaties op de Nederlandse magazinemarkt.